Kursevi | Obuka | Škola za mesare | Institut za stručno usavršavanje

Kurs i obuka - Mesar

Kurs i obuka – Mesar - obuhvata teoretsku i praktičnu edukaciju svakog polaznika, s obzirom na to, da je sam kurs individualnog karaktera, te profesionalno edukuje i priprema buduće profesionalne radnike ovog zanata!!!

Mesar je profil radnika kog preciznije definiše više specifičnih osobina, a sigurno svakog od njih osposobljava za samostalan rad. Sam kurs obuhvata teorijsku i praktičnu obuku na mestu gde se obavlja praksa, a u sklopu nastavnog plana i programa polaznik savlađuje sve tehnike i mere na radnom mestu. Usvaja znanje o mesarskom priboru, sredstvima za rad, ali i o zadacima i ciljevima ovog profila radnika. Posebna pažnja se skeće na izgled radne uniforme, osnovne mere bezbednosti, obradu raznih vrsta mesnih prerađevina i sam finalni deo, završnu proizvodnju.

Kurs i obuka – Mesar – profesionalno je prilagođen, teoretski i praktično, svakom pojedincu, zainteresovanom polazniku. Traje tri meseca, odnosno 300 sati prakse, nakon čega je polaznik spreman da izađe na ispit. Diploma koju svaki naš učenik dobije validna je za upisivanje u radnu knjižicu i priznata u inostranstvu. Zbog svega toga - mi Vas očekujemo!!!

Lista gradova za kurs i obuku za mesara


Literatura za mesara

Priručnik za mesara | Institut za stručno usavršavanje