Kursevi | Obuka | Škola za zavarivače-varioce | Institut za stručno usavršavanje

Kurs i obuka – Zavarivač - varioc

Kurs i obuka – Zavarivač - varioc – veoma je tražen, primamljiv i interesantan poziv za sve polaznike koji su oduvek želeli da se bave nekim od zanata mašinske struke. Ovi zanati u današnje vreme kao veoma popularni i traženi popunjavaju sve kapacitete u predviđenim firmama na praksi, te smo sigurni da je ovo pravi vid i način savladavanja kvalitetnog rada za svakog polaznika. Prostori u kome se obavlja praksa su prilagođeni profesionalnom radu. Opremljeni su po svim standardima koji su propisani za obavljanje posla za zanimanje zavarivača - varioca.

Zavarivač – varioc je obučen radnik po svim predviđenim i profesionalnim standardima, koji svojim znanjem može da napravi od nemogućeg moguće. Ovo je zanimanje koje je veoma traženo kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Zbog toga je u našim školama veliki broj polaznika za ovoj edukaciji. Ovo je još jedan dokaz o kvalitetnom načinu rada.

Na predviđenoj obuci savladaćete osnovne pojmove o zavarivanju, postupke zavarivanja gasom, postupke ručnog zavarivanja obloženom elektrodom, izvošenje spojeva, kao i postojeće opasnosti i zaštitu na radu pri zavarivanju gasom i elektrozavarivanjem. Svaka ova oblast razložena je na delove, pa tako posebnu pažnju posvećujemo aparaturi koja se koristi pri navedenim radovima kada su u pitanju zavarivanje gasom i elektrozavarivanje, dodatnim materijalima, tehnologiji zavarivanja, podešavanju plamena za rezanje gasom, specijalnim gasno – plamenim postupcima, vrstama i izvorima struje i dr. Kao što smo već istakli deo obuke se sastoji iz savladavanja pravila na radu, načinima zaštite, opasnim zonama, ali pre svega o preventivnim merama zaštite i ukazivanju prve pomoći na licu mesta povređenom licu.

Istakli smo Vam razloge zbog kojih smatramo da je ovo na najkvalteniji način predviđena obuka za Vas. Međutim, ukoliko se na ovom poslu nalazite duže od tri meseca, imate mogućnost da nakon donošenja predviđene potvrde, overene od strane nadležne institucije, prijavite završni ispit i time steknete uslov za dobijanje validne diplome.


Kurs i obuka – Zavarivač - varioc – traje tri meseca, odnosno 300 sati prakse, koja je dovoljna za osnovu koju u svakom trenutku možete nadgraditi dodatnim znanjem i radom. Nakon odrađene prakse potrebno je izaći na ispit, pismeni i usmeni deo, kako biste stekli uslov za dobijanje diplome, validne za upisivanje u radnu knjižicu, priznate u inostranstvu i odobrene od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Najvažnije od svega je što možete sami započeti privatan posao, uz dobro stečenu praksu i osnove znanja, koje uvek možete usavršiti.

Na osnosvu svega što smo istakli i što smo mislili da Vam je važno, pozivamo Vas da nam se što pre pridružite. Od dokumentacije Vam je potrebna kopija lične karte, državljanstva, izvoda iz matične knjige rođenih i kopija diplome završene osnovne ili srednje škole. Čekamo Vas!!!

Lista gradova za kurs i obuku za zavarivača-varioca


Literatura za zavarivača-varioca

Priručnik za zavarivača-varioca | Institut za stručno usavršavanje