Kurs bugarskog jezika za decu | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Kurs bugarskog jezika za decu

Kurs bugarskog jezika za decu organizovan je tako da deca kroz igru i pesmu uče na zabavan način bugarski jezik. Deca veoma lako pamte ovaj jezik jer pripada grupi slovenskih jezika pa je povezanost sa našim jezikom velika. Sa decom radi tim pedagoga i predavača koji su obučeni da zabavnim priPstupom decu upoznaju sa ovim jezikom.

Grupe u kojima polaznici uče sastavljene su od 3 do 8 polaznika. Literatura je usklađena uzrastu dece.

Lista gradova za dečiji kurs bugarskog jezika