Individualni kurs španskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Individualni kurs španskog jezika

Ako se odlučite za individualni kurs španskog jezika na našem Institutu za stručna usavršavanja i strane jezike izaći ćemo Vam u susret ne samo uskladjivanjem termina sa Vašim obavezama već ćete i tematku koja će se obradjivati na kursu izabrati Vi, odnosno još jedan polaznik sa kojim ste voljni zajedno učiti.

Trajanje kursa uslovljeno je Vašim potrebama i željenim nivoom znanja.

Udžbenici i materijal za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: Express Trach-Spanish, kao i brojni dodatni materijal u vidu auditivnih i vizuelnih nastavnih sredstava, dodatnih tekstova, vežbi i testova.

Lista gradova za individualni kurs španskog jezika