Online kurs engleskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

ONLINE KURS ENGLESKOG JEZIKA

Online kurs engleskog jezika preporučujemo svima koji radije biraju učenje putem interneta, ovaj kurs možete završiti na našem institutu za strane jezike i stručna osposobljavanja. Online kurs engleskog jezika Vam pruža mogućnost da dinamiku rada i termine učenja odredite Vi u skladu sa Vašim potrebama i obavezama.

Svi materijali neophodni za rad dostupni su Vam na našoj Online platformi stranih jezika.

Udžbenici i materijal za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: English for Life 1-4; English Result 1-4; Clockwise 2-5; kao i dodatna auditivna i vizuelna sredstva, dodatne tekstove, vežbe i testove.

Lista gradova za online kurs engleskog jezika