Online kurs španskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

online kurs španskog jezika

Online kurs španskog jezika stiče sve veću popularnost u našem Institutu za stručna usavršavanja i strane jezike u skladu sa sve većom potražnjom ovakvog vida nastave. Učite u uslovima i u vremenu koji Vama odgovaraju, stičete priznate diplome i sertifikate radeći od kuće.

Institut za stručno usavršavanje i strane jezike Vam je na svojoj platformi za strane jezike obezbedio sav neophodan materijal za pohadjanje online kursa španskog jezika.

Online kurs španskog jezika organizujemo u svim većim gradovima u Srbiji: Beograd, Novi Sad, Jagodina, Kragujevac, Nis

Udžbenici i materijal za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: Español interactivo, kao i brojna audiovizuelna sredstva, tekstove, vežbe i testove.

Lista gradova za online kurs španskog jezika