Poslovni kurs kineskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Poslovni kurs kineskog jezika

Institut za stručno usavršavanje i strane jezike oragizuje poslovni kurs kineskog jezika. Ovaj kurs je namenjen svim ljudima čiji se okviri poslovanja vezuju za ovaj jezik. Polaznicima pružamo mogućnost da u dogovoru sa nama odaberu stručne oblasti iz kojih žele da obnove i usavrše svoje znanje kineskog jezika. Naša praksa je da sa polaznicima posebno obradimo sledeće oblasti, zato što smatramo da su bitne sa sve sfere poslovanja a ujedno predstavljaju i polaznika u poslovnom svetu : formalno obraćanje, poslovno pregovaranje, vođenje sastanaka, telefoniranje, držanje prezentacija, ljudski resursi, razgovor za posao, pisanje CV-ja i motivacionog pisma.

Lista gradova za poslovni kurs kineskog jezika