Kurs nemačkog jezika za decu | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Kurs nemačkog jezika za decu

Kurseve nemačkog jezika za decu predškolskog i školskog uzrasta organizuje Institut za strane jezike i stručna osposobljavanja. Kurs nemačkog jezika za decu može biti individualni ili grupni. Jedna grupa može imati od 3 do 8 polaznika. Sa nama deca uče na način primeren njihovom uzrastu. Koristeći najsavremenije metode kroz igru i zabavu vodimo ih do usvajanja nemačkog jezika.

Prioritet dajemo komunikaciji i kroz učenje pesmica, crtanjem i bojenjem naučenih pojmova. Deca sa nama spontano usvajaju jezik.

Udžbenici i materijal za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: Kikus; Machst du mit; Spielerisch Deutsch lernen; Der grüne Max; Tamburin; Ping Pong; Planet; kao i brojni dodatni materijal, dodatna auditivna i vizuelna sredstva; tekstove, testove i vežbe.

Lista gradova za dečiji kurs nemačkog jezika