Ubrzani kurs francuskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Ubrzani kurs francuskog jezika

U cilju poboljšanja rezultata koje ostvaruju i prateći opšti trend praćenja sopstvene konkurentnosti na tržištu mnoge firme zahtevaju od svojih radnika i saradnika da prodju različite oblike dodatne obuke koje neretko podrazumevaju učenje odredjenog jezika.

Pomenuti zahtevi poslodavaca obično podrazumevaju i odredjene rokove u kojima je potrebno ispuniti postavljene zahteve. Svim licima kojima je potrebno da u što kraćem roku nauče osnove francuskog jezika Institut za stručno usavršavanje i strane jezike izlazi u susret organizovanjem ubrzanog kursa francuskog jezika.

Tematika koja će se obradjivati, metode rada i dinamika u potpunosti će biti prilagodjene Vašim jedinstvenim zahtevima.

Udžbenici i materijal za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: A Grande Vitesse; Vite et bien, kao i dodatna auditivna i vizuelna sredstva, tekstove, vežbe i testove.

Lista gradova za ubrzani kurs francuskog jezika