Individualni kurs poljskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Individualni kurs poljskog jezika

Institut za stručno usavršavanje i strane jezike organizuje individualne kurseve poljskog jezika, u cilju pružanja polazniku tačno onog što mu je potrebno, bilo da polaznik želi da savlada ovaj jezik radi turističkog putovanja i osnovonog sporazumevanja, ili želi da usavrši jezik iz specifične oblasti poslovanja ili kulturoloških potreba, mi naš kurs prilagođavamo polaznicima i njihovim potrebama. Intenzitet i trajanje kursa prilagođeni su polazniku i njegovim obavezama i vremenu.

Lista gradova za individualni kurs poljskog jezika