Poslovni kurs italijanskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Poslovni kurs italijanskog jezika

Institut za strane jezike i stručna osposobljavanja za svoje polaznike organizuje i poslovni kurs italijanskog jezika. Danas se u poslovnoj sferi od svih ljudi na rukovodećim pozicijama očekuje da vladaju poznavanjem obrazaca poslovnog ponašanja. Poznavanje obrazaca poslovnog ponašanja podrazumeva i upotrebu adekvatnog poslovnog vokabulara na sastancima, konferencijama, pri vodjenju poslovne korespodencije. Pomenuto se često stavlja kao zahtev i pred najbliže saradnike direktora i menadžera. Ovladajte poslovnim italijanskim jezikom na našem poslovnom kursu koji će Vas po Vašem izboru pripremiti za uspešan rad na polju: marketinga, administracije, finansija, komercijale, diplomatije, itd.

Poslovni kurs italijanskog jezika održavamo u svim većim gradovima Srbije, Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Nis, Paracin, Cuprija, Jagodina.

Udžbenici i material za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: Convergenze; L’italiano dell’economia, kao i brojna audiovizuelna sredstva, dodatne tekstove, vežbe i testove.

Lista gradova za poslovni kurs italijanskog jezika