Individualni kurs japanskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Individualni kurs japanskog jezika

Japanski jezik je jako specifičan i ujedno težak za učenje kako zbog svog znakovnog pisma tako i zbog teškog razumevanja reči i odvajanje istih od rečenice. Za naše polaznike organizujemo individualni kurs japanskog jezika kako bi polaznicima omogućili lakši način učenja jezika, zapravo kod ovakvog jezika polaznicima je mnogo lakše da imaju predavača samo za sebe i da na taj način brže savladju ovaj zanimljiv i za nas egzotičan jezik. Prednost individualnog kursa jeste što polaznik može sam odrediti oblast koju posebno želi da savlada bilo da je u pitanju oblast iz poslovanja, kulture ili neke druge sfere. Takođe polaznik sam određuje termine pohađanja nastave, kao i vreme i intenzitet kursa.

Lista gradova za individualni kurs japanskog jezika