Online kurs italijanskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Online kurs italijanskog jezika

Online kurs italijanskog jezika preporučujemo svim našim polaznicima koji vole učenje putem interneta. 21. vek je vek tehnologije i mnogi se u potpunosti u svom životu oslanjaju na upotrebu iste.

Uživajući u pogodnostima modernog doba, odabirom online kursa italijanskog jezika, Vi odredjujete dinamiku rada uskladjujući je sa Vašim načinom života, obavezama. Na našoj online platformi stranih jezika dostupan Vam je sav materijal za učenje koji je potrebno savladati za uspešan završetak kursa.

Udžbenici i materijal za rad:

U radu koristimo sledeće udžbenike: Video Italiano; Rete! Corso multimediale di italiano, kao i brojna dodatna audiovizuelna sredstva, tekstove, vežbe i testove.

Lista gradova za online kurs italijanskog jezika