Međunarodni ispiti za nemački jezik | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Međunarodni ispiti za nemački jezik

Kako se nemački jeezik kao strani na teritoriji naše zemlje vrlo često uči, sasvim jasno postoji potreba i za sticanjem međunarodnih sertifikata o nivou poznavanja ovog jezika. A tome treba dodati i podatak da je procentualno, veliki broj onih stanovnika Srbije koji se odluče da potraže zaposlenje u Nemačkoj, ali i da studiraju na nekom od tamošnjih univerziteta.

A u svim tim situacijama, ali i mnogim drugim se od kandidata zahteva da poseduju određeni nivo poznavanja nemačkog jezika kao stranog i da o tome imaju i validnu potvrdu. Jednostavnije rečeno, kandidati bi trebalo da poseduju jedan od mnogobrojnih međunarodno priznatih sertifikata o nivou poznavanja nemačkog jezika kao stranog i to na tačno određenom nivou, a prema pravilima koja navodi Zajednički evropski referentni okvir za jezike ili, skraćeno CEFR (The Common European Framework of References for Languages). Inače, obično se od ljudi koji žele da započnu ili nastave studije na nekom nemačkom univerzitetu ili, pak da rade na teritoriji ove zemlje zahteva međunarodno priznat sertifikat o nivou znanja nemačkog jezika na B 1 ili B 2 nivou, ali to umnogome zavisi od samog univerziteta, odnosno poslodavca.

Samim tim što su svi ispiti za sticanje sertifikata o određenom nivou znanja nemačkog jezika tačno definisani, tako se i njihova forma u određenoj meri može razlikovati, a u zavisnosti od toga za koji od mnogih ispita se odlučite, odnosno koju diplomu želite da steknete.

Sa ciljem da izađemo u susret zahtevima mnogih kandidata koji žele da dobiju neki od međunarodno priznatih sertifikata o određenom nivou znanja nemačkog jezika, organizujemo i pripremnu nastavu za njihovo polaganje. Osnovni princip rada na časovima pripreme se svodi na simuliranje samog ispita koji je odabran, te se u tom smislu i posebna pažnja obraća na savladavanje sve 4 oblasti koje se i proveravaju u okviru bilo kog međunarodnog ispita za nemački jezik. A to podrazumeva upoznavanje zainteresovanih kandidata sa zahtevima koje navodi oblast provere vezana za čitanje i razumevanje pročitanog, odnosno slušanje i razumevanje odslušanog, kao i pisanje, ali i umeće vođenja konverzacija na nemačkom jeziku.

Pripremna nastava za polaganje međunarodnih ispita za nemački jezik, bez obzira koji od njih je u pitanju, se odžava ne samo u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, nego i u mnogim drugim gradovima, kao što su Jagodina, Ćuprija, Paraćin i Kragujevac.

Lista gradova za pripremu međunarodnih ispita nemačkog jezika