Konverzacijski kurs arapskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Konverzacijski kurs arapskog jezika

U većini slučajeva zahtevi naših polaznika kod učenja arpskog jezika jesu zahtevi za savladavanjem veština konverzacije. Zato naš institut organizuje konverzacijske kurseve arapskog jezika. Naše polaznike obučavamo aktivnom korišćenju arapskog jezika, bilo da poseduju određeni nivo znanja ili pak nisu uopšte upoznati sa ovim jezikom.

Polaznike učimo formalnoj i neformalnoj konverzaciji u skaldu sa njihovim potrebama. Teme polaznik može birati zajedno sa predavačem i sa grupom u kojoj pohađa kurs. Takođe našim polaznicima omogućavamo i individualno pohađanje konverzacijskog kursa, gde polaznik ima mogućnost da sam odabere teme koje odgovaraju tačno samo njegovim potrebama.

Lista gradova za konverzacijski kurs arapskog jezika