Online kurs francuskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Online kurs francuskog jezika

Online kurs francuskog jezika predviđen je za sve polaznike koji nisu u mogućnosti da usklade svoje obaveze sa standardnim terminima održavanja nastave.

Sav materijal neophodan za online kurs francuskog jezika obezbedjen Vam je na našoj online platformi Instituta za stručna usavršavanja i strane jezike gde su Vam raspoloživi svi udžbenici neophodni za rad kao i sav ostali materijal koji koristimo u nastavi.

Ovakav vid učenja Vam omogućava da iz ambijenta koji ste Vi odabrali radite na Vašem stručnom usavršavanju.

Udžbenici i meterijal za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: Communication images; Reflets; kao i druga audiovizuelna sredstva, tekstove, vežbe i testove.

Lista gradova za online kurs francuskog jezika