Individualni kurs nemačkog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Individualni kurs nemačkog jezika

Institut za strane jezike i stručna osposobljavanja u svojoj ponudi ima i individualni kurs nemačkog jezika. Ovako organizovani kursevi nemačkog jezika prvenstveno su namenjeni polaznicima koji slobodnije i bolje komunciraju sa predavačem kada su oni jedini polaznik tog kursa.

Neizostavni kvalitet individualnog kursa je puna posvećenost predavača isključivo Vašem napretku. Iz navedenog razloga individualni kurs nemackog jezika je čest izbor naših polaznika. Poluindividualni kurs podrazumeva prisustvo još jednog polaznika.

U oba slučaja trajanje kursa odredjeno je Vašim potrebama i nivoom znanja koji ste sebi postavili za cilj.

Udžbenici i materijal za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: Deutsch rapid, kao i dodatna audiovizuelna sredstva; tekstove, vežbe i testove.

Lista gradova za individualni kurs nemačkog jezika