Kurs albanskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Kurs albanskog jezika

Kurs albanskog jezika je organizovan tako da svim polaznicima može pružiti tačno ono što im je potrebno i zbog čega su poželeli da nauče albanski jezik.

Živimo u vremenu mogućnosti, vremenu kada su nam otvorena vrata za putovanja, vremenu u kome nije teško zamisliti saradnju sa stranom zemljom, ili pak rad u inostranstvu, rad na brodu, ostrvu ili planini. Danas je vreme globalnih humanitranih akcija, vreme studentskih razmena, studiranja u inostranstvu, mogućnosti komunikacije sa ljudima širom planete, vreme interneta i tehnologije... vreme kada je poznavanje stranih jezika više od znanja, vreme kada je poznavanje stranih jezika potreba koja nas vodi do iskorišćavanja mogućnosti koje nam se pružaju, mogućnosti za bolje življenje!!! Institut za stručno usavršavanje i strane jezike vam može pomoći da tu mogućnost iskoristite! Dobro došli!

Kao što znamo, poznavanje stranih jezika nije samo poznavanje i razumevanje govora jednog naroda, već je poznavanje kulture i običaja naroda. Institut za stručno usavršavanje i strane jezike organizuje kurs albanskog jezika. Naši kursevi su organizovani tako da pokrivamo jednako sve veštine: konverzaciju, slušanje, čitanje i pisanje, sem u slučajau kada se polaznik opredeli za specijalizovan kurs albanskog jezika kao što je kurs konverzacije. Kurs albanskog jezika vodi tim stručnjaka diplomiranih filologa albanskog jezika, takodje na našem institutu imamo profesore izvornog govornika. Pa tako organizujemo :

  • Grupni kurs Albanskog jezika,
  • Individualni kurs Albanskog jezika,
  • Online kurs Albanskog jezika

Za ovakav vid organizacije kursa smo se odlučili da bih polaznicima omogućili da savladaju Albanski jezik u uslovima koji njima najviše odgovaraju, bilo da je to zbog manjka slobodnog vremena ili zbog atmosfere koja polaznicima odgovara. Za naše polaznike pored osnovnog opšteg kursa albanskog jezika takođe organizujemo i:

  • Specijalizovani (stručni) kurs albanskog jezika
  • Ubrzani kurs albanskog jezika
  • Konverzacijski kurs albanskog jezika
  • Dečji kurs albanskog jezika

I sve to u cilju pružanja polazniku tačno onog što mu je potrebno. Pa se tako polaznik može odlučiti za specijalizovani kurs iz oblasti IT-a, marketinga, bankarstva ili druge sfere poslovanja. Takođe za najmlađe smo organizovali školicu stranih jezika, gde polaznici mogu savladati jezik uz igrice, zabavu i druženje. Za naše polaznike takođe organizujemo i ubrzani kurs albanskog jezika što podrazumeva održavanje nastave svakodnevno uz više časova dnevno. Institut za stručno usavršavanje i strane jezike koristi najsavremeniju literaturu koju koriste priznati strani univerziteti, i koja je ilustrovana sa dosta slika i primera kao i testova kako bih omogoućili polazniku bolje razumevanje i savladavanje jezika. Uz udzbenike takođe koristimo i materijal u vidu audio i video zapisa.

Kursevi albanskog jezika Niš - Mesoni Shqip | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Škola albanskog jezika Beograd - Albanian | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike