Konverzacijski kurs mađarskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Konverzacijski kurs mađarskog jezika

Za sve zainteresovane polaznike koji žele da usavrše svoju veštinu konverzacije na mađarskom jeziku ili nisu uopšte upoznati sa ovim jezikom a žele da nauče da komuniciraju na ovom jeziku bilo zbog posla ili turističke posete organizujemo konverzacijski kurs mađarskog jezika. Naša škola organizuje dva vida pohađanja kursa grupni i individualni. Kod oba vida pohađanja kursa polaznicima se pruža mogućnost biranja tema o kojima žele da diskutuju. Cilj nam je da osposobimo naše polaznike za korišćenje mađarskog jezika u formalnoj ili neformalnoj konverzaciji.

Lista gradova za konverzacijski kurs mađarskog jezika