Individualni kurs francuskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Individualni kurs francuskog jezika

Individualni kurs francuskog jezika koji organizujemo na našem Institutu za stručna usavršavanja i strane jezike možete učiti i tako da Vi budete jedini polaznik sa kojim će raditi naši predavači. Izborom ovakvog pristupa učenju, odnosno izborom individualnog kursa, Vama ćemo primeriti tematiku, broj časova, uzimajući u obzir Vaše potrebe i početni nivo znanja.

U slučaju poluindividualnog kursa učićete sa još jednim polaznikom.Obično poluindividualni kurs pohadjaju ljudi koji se poznaju i imaju neki zajednički cilj- odlazak u inostranstvo, zaposlenje i sl.

Udžbenici i materijal za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: Express Track French, kao i dodatna auditivna i vizuelna sredstva, tekstove, vežbe i testove.

Lista gradova za individualni kurs francuskog jezika