Individualni kurs slovenačkog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Individualni kurs slovenačkog jezika

Obzirom da je slovenački jezik jako sličan našem jeziku, naši polaznici imaju specifične zahteve za pohađanje ovog kursa, da bi mogli da izađemo u susret svakom našem polazniku organizovali smo individualni kurs slovenačkog jezika. Kod individualnog kursa polaznik sam određuje koje oblasti želi da obradi, i koje veštine poznavanja jezika želi da savlada. Trajanje i intenzitet kursa polaznik sam određuje, a termine pohađanja kursa polaznik sam određuje i prilagođava svojim obavezama.

Lista gradova za individualni kurs slovenačkog jezika