Poslovni kurs turskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Poslovni kurs turskog jezika

Poslovni kurs turskog jezika se organizuje za sva lica koja poseduju znanje turskog jezika ali žele da ga usavrše ili obnove zbog mogućnosti poslovanja na ovom jeziku. Za naše polaznike smo spremili program koi se odnosi na savladavanje veština : formalno obraćanje, poslovno pregovaranje, vođenje sastanaka, telefoniranje, držanje prezentacija, poslovna prepiska, ljudski resursi, razgovor za posao, pisanje CV-ja i motivacionog pisma. Polaznik u dogovoru sa našim predavačima može odabrati i druge oblasti iz kojih želi da unapredi svoje znanje turskog jezika.

Lista gradova za poslovni kurs turskog jezika