Individualni kurs italijanskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Individualni kurs italijanskog jezika

Individualni kurs italijanskog jezika ima prednost u odnosu na klasične kurseve sa više polaznika jer omogućava učitelju da više vremena posveti polazniku.Individualne kurseve italijanskog održavamo u svim većim gradovima Srbije, Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Nis, Paracin, Cuprija, Jagodina.

Udžbenici i materijal za rad

U radu koristimo sledeće udžbenike: Italianissimo; Arrivo in Italia, kao i brojna dodatna audiovizuelna sredstva, tekstove, vežbe i testove.

Lista gradova za individualni kurs italijanskog jezika