Poslovni kurs španskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Poslovni kurs španskog jezika

Institut za stručno usavršavanje i strane jezike organizuje poslovni kurs španskog jezika za sledeće oblasti: marketing, komercijalu, diplomatiju, administraciju, finansije itd.

Poslovni kurs španskog jezika pruža Vam mogućnost da usvojite poslovni vokabular neophodan za uspešno snalaženje na sastancima, konferencijama, pri sredjivnju i vodjenju dokumentacije, pri obavljanju poslovne korespodencije.

Poslovni kurs spanskog jezika organizujemo u svim većim gradovima Srbije i to: Beograd, Novi Sad, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Kragujevac, Niš.

Udžbenici i materijal za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: Al di@; En equipo.es; Expertos, kao i brojna audiovizuelna sredstva, dodatne tekstove, vežbe i testove.

Lista gradova za poslovni kurs španskog jezika