Konverzacijski kurs španskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Konverzacijski kurs španskog jezika

Konverzacijski kurs španskog jezika organizuje Institut za stručno usavršavanje i strane jezike za sve polaznike koji žele steći aktivno znanje španskog jezika primenljivo u formalnim, neformalnim, kao i poslovnim situacijama.

Imate mogućnost da sami izvršite odabir tema o kojima će se na kursu razgovarati. Konverzacijski kurs španskog jezika može biti individualni i grupni. Procenite sami u kojim okolnostima najbolje funkcionišete i postižete optimalne rezultate.

Udžbenici i materijal za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: Abanico, kao i brojna audiovizuelna sredstva, dodatne tekstove, testove i vežbe.

Lista gradova za konverzacijski kurs španskog jezika