Konverzacijski kurs ukrajinskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Konverzacijski kurs ukrajinskog jezika

Institut za strane jezike Oxfrod organizuje konverzacijeske kurseve ukrajinskog jezika, sa ciljem da polaznicima kojima je potrebno da savladaju zbog posla ili neke druge potrebe veštinu konverzacije na ovom jeziku to i omogući. Organizujemo dva vida pohađanja kursa individualni i grupni, sa mogućnošću da polaznik sam bira tema o kojima želi da diskutuje i oblast iz koje želi da usavrši svoje konverzacijeske veštine. Po završenom kursu polaznik će biti osposobljen da vodi nesemetanu konverzaciju formalnu ili neformalnu na ukrajinskom jeziku.

Lista gradova za konverzacijski kurs ukrajinskog jezika