Konverzacijski kurs francuskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Konverzacijski kurs francuskog jezika

Konverzacijski kurs francuskog jezika na našem Institutu za stručna usavršavanja i strane jezike svojim polaznicima nudi mogućnost izbora individualnog ili grupnog kursa.

Vaše poznavanje stranog jezika postaje optimalno kada dostignete konverzacijski nivo. Nivo koji ćete savladati zavisi od Vaših ambicija i htenja. Do konverzacijskog nivoa znanja francuskog jezika sa nama stižete vežbanjem konverzacijskih sposobnosti kroz situacije koje će predstavljati repliku realnih situacija zbog kojih ste se i odlučili da upišete konverzacijski kurs.

Udžbenici i materijal za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: Escales; Forum, kao i brojna audiovizuelna sredstva, dodatne tekstove, vežbe i testove.

Lista gradova za konverzacijski kurs francuskog jezika