Konverzacijski kurs češkog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Konverzacijski kurs češkog jezika

Institut za stručno usavršavanje i strane jezike organizuje grupne i individualne konverzacijske kurseve češkog jezika. Cilj nam je da polaznike koji žele da savladaju češki jezik obučimo da mogu koristiti ovaj jezik aktivno, formalno ili neformalno u zavisnosti od njihovih potreba.

Nastavne teme o kojima diskutujemo na češkom jeziku biraju polaznici zajedno sa predavačima i grupom u okviru koje pohađaju kurs. Kod individualnih kurseva polaznicima se pruža mogućnost da sami biraju teme o kojima žele da diskutuju i iz kojih žele da usavrše svoju veštinu konverzacije na češkom jeziku.

Lista gradova za konverzacijski kurs češkog jezika