Kurs danskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Kurs danskog jezika

Živimo u vremenu mogućnosti, vremenu kada su nam otvorena vrata za putovanja, vremenu u kome nije teško zamisliti saradnju sa stranom zemljom, ili pak rad u inostranstvu, rad na brodu, ostrvu ili planini. Danas je vreme globalnih humanitarnih akcija, vreme studentskih razmena, studiranja u inostranstvu, mogućnosti komunikacije sa ljudima širom planete, vreme interneta i tehnologije... vreme kada je poznavanje stranih jezika više od znanja, vreme kada je poznavanje stranih jezika potreba koja nas vodi do iskorišćavanja mogućnosti koje nam se pružaju, mogućnosti za bolje življenje!!! Institut za stručno usavršavanje i strane jezike vam može pomoći da tu mogućnost iskoristite! Dobro došli!

Kao što znamo poznavanje stranih jezika nije samo poznavanje i razumevanje govora jednog naroda, već je poznavanje kulture i običaja naroda. Institut za stručno usavršavanje i strane jezike organizuje kurs danskog jezika. Naši kursevi su organizovani tako da pokrivamo jednako sve veštine: konverzaciju, slušanje, čitanje i pisanje, sem u slučajau kada se polaznik opredeli za specijalizovani kurs danskog jezika kao što je kurs konverzacije. Kurs danskog jezika vodi tim stručnjaka diplomiranih filologa danskog jezika, takodje na našem institutu imamo profesore izvornog govornika. Kurs danskog jezika je organizovan tako da svim polaznicima može pružiti tačno ono što im je potrebno i zbog čega su poželeli da nauče danski jezik. Pa tako organizujemo :

  • Grupni kurs Danskog jezika,
  • Individualni kurs Danskog jezika
  • Online kurs Danskog jezika

Za ovakav vid organizacije kursa smo se odlučili da bih polaznicima omogućili da savladaju danski jezik u uslovima koji njima najviše odgovaraju, bilo da je to zbog manjka slobodnog vremena ili zbog atmosfere koja polaznicima odgovara. Za naše polaznike pored osnovnog opšteg kursa danskog jezika takođe organizujemo i:

  • Specijalizovani (stručni) kurs Danskog jezika
  • Ubrzani kurs Danskog jezika
  • Konverzacijski kurs Danskog jezika
  • Dečji kurs Danskog jezika

I sve to u cilju pružanja polazniku tačno onog što mu je potrebno. Pa se tako polaznik može odlučiti za specijalizovani kurs iz oblasti IT-a, marketinga, bankarstva ili druge sfere poslovanja. Takođe za najmlađe smo organizovali školicu stranih jezika, gde polaznici mogu savladati jezik uz igrice, zabavu i druženje. Za naše polaznike takođe organizujemo i ubrzani kurs danskog jezika što podrazumeva održavanje nastave svakodnevno uz više časova dnevno. Institut za stručno usavršavanje i strane jezike koristi najsavremeniju literaturu koju koriste priznati strani univerziteti, i koja je ilustrovana sa dosta slika i primera kao i testova kako bih omogoućili polazniku bolje razumevanje i savladavanje jezika. Uz udzbenike takođe koristimo i materijal u vidu audio i video zapisa.

Kursevi danskog jezika Niš - Aktivt Dansk | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Literatura za danski jezik Kragujevac - Danish | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Danski za početnike Beograd - Pa banen | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Napredni danski Novi Sad - Complete danish | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike