Kurs poljskog jezika za decu | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Kurs poljskog jezika za decu

Kurs poljskog jezika za decu ogleda se u tome da za najmlađe organizujemo učenje poljskog jezika kroz igru i pesmu, budući da je to način na koji deca najlakše mogu savladati i naučiti nove stvari. Grupe u kojima radimo sastavljene su od 3 do 8 polaznika kako bi se svakom detetu posvetilo dovoljno pažnje prilikom savladavanja poljskog jezika. Literatura koju koristimo prilagođena je uzrastu dece.

Lista gradova za dečiji kurs poljskog jezika