Konverzacijski kurs nemačkog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Konverzacijski kurs nemačkog jezika

Konverzacijski kurs nemačkog jezika koji ćete pohadjati na našem institutu za strane jezike i stručna osposobljavanja pretvoriće Vaše pasivno znanje u aktivno.

Kroz Vaše aktivno učešće u konverzacijskim vežbama kod nas ćete naučiti kako da se snadjate u situacijama i formalnog i neformalnog kakaktera. Organizujemo grupne i individualne konverzacijske kurseve.

O temama možete odlučivati sami ili u dogovoru sa našim profesorima.

Udžbenici i materijal za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: Menchen: Deutch.com, kao i dodatna auditivna i vizuelna nastavna sredstva, tekstove, vežbe i testove.

Lista gradova za konverzacijski kurs nemačkog jezika