Konverzacijski kurs slovačkog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Konverzacijski kurs slovačkog jezika

Za sve naše polaznike koji žele da savladaju formalnu ili neformalnu konverzaciju na slovačkom jeziku organizujemo kurs konverzacije slovačkog jezika. Našim polaznicima pružamo mogućnost da savladaju veštinu konverzacije u grupama ili individualno. Tokom trajanja kursa polaznik može zajedno sa grupom i predavačem birati teme koje želi da obrađuje, a u slučaju individualnog kursa polaznik može birati isključivo one teme koje njemu odgovaraju. Cilj nam je da naše polaznike osposobimo za aktivno koriščenje slovačkog jezika.

Lista gradova za konverzacijski kurs slovačkog jezika