Konverzacijski kurs srpskog jezika za strance | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Konverzacijski kurs srpskog jezika za strance

Za sve strance koji borave u našoj zemlji privremeno ili su se odlučili da Srbija bude njihova zemlja stanovanja organizujemo konverzacijski kurs srpskog jezika kako bi im olakšali snalaženje i življenje u našoj zemlji. Za naše polaznike organizujemo dva vid pohađanja kursa grupni i individualni. Cilj nam je da polaznike ospobimo za neometano korišćenje srpskog jezika bilo u formalnoj ili neformalnoj konverzacijski, bilo da su ovde zbog posla, turistički ili žele da započnu život u našoj zemlji. Polaznicima se pruža mogućnost da sami biraju teme koje žele da obrađuju kao i oblasti iz kojih žele da usavrše jezik. Predavači koji drže predavanja uglavnom poznaju engleski, nemački ili francuski jezik, a neretko se dešava da pozanju i maternji jezik polaznika.

Lista gradova za konverzacijski kurs srpskog jezika za strance