Konverzacijski kurs slovenačkog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Konverzacijski kurs slovenačkog jezika

Za sve zainteresovane polaznike koji žele da usavrše svoju veštinu konverzacije na slovenačkom jeziku organizujemo konverzacijski kurs slovenačkog jezika. Organizujemo dva vida pohađanja kursa, individualni i grupni kurs. U oba slučaja polazniku se pruža mogućnost biranja oblasti i tema o kojima želi da diskutuje, sa razlikom da se kod grupnih kurseva polaznik dogovara o temama sa grupom i predavačima,a kod individualnih kurseva polaznik ima slobodu sa sam bira sve teme i oblasti iz kojih želi da usavrši svoje konverzacijske veštine. Nakon završenog konverzacijskog kursa polaznik će biti osposobljen da nesmetano koristi slovenački jezik u formalnoj ili neformalnoj konverzaciji u stepenu do kojeg je polaznik želeo da usavrši konverzaciju na ovom jeziku.

Lista gradova za konverzacijski kurs slovenačkog jezika