Individualni kurs grčkog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Individualni kurs grčkog jezika

Često se susrećemo sa grčkim jezikom, Grčka je zemlja gde naš narod najčešće odlazi, pa ne čudi činjenice da mnogi naši sunarodnici poznaju ovaj jezik delimično. Za sve ljude koji poseduju određeni nivo znanja ovog jezika ili pak ne poznaju uopšte a žele da savladaju jezik iz određene oblasti naš institut organizuje individualni kurs grčkog jezika. Prednost pohađanja kursa stranog jezika na ovaj način jeste ta što naši polaznici tačno mogu odrediti koje oblasti žele da obrađuju, nivo znanja za koji smatraju da će zadovoljiti njihove potrebe, kao i samo vreme i intenzitet pohađanja kursa.

Lista gradova za individualni kurs grčkog jezika