Individualni kurs srpskog jezika za strance | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Individualni kurs srpskog jezika za strance

Za strane državljane koji trenutno ili za stalno borave u našoj zemlji naš institut organizuje individualne kurseve srpskog jezika. Pohađanjem individualnog kursa polaznicima se pruža mogućnost da sa njim obrađujemo tačno one obalsti koje su njima potrebme, bilo da su ovde zbog posla, istraživanje, upoznavanja kulture ili jednostavno žele da nastave život u našoj zemlji. Na ovaj način polaznik može sam odabrati koje veštine želi da savlada da li je to samo komunikacija, ili želi da se upozna i sa našim pismom i gramatikom. Polaznik sam određuje intenzitet i trajanje kursa, kao i tremine pohađanja kursa. Nastavu držimo na više stranih jezika, a neki od najzastupljenijih su nemaški, engleski, francuski.

Lista gradova za individualni kurs srpskog jezika za strance