Individualni kurs engleskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

INDIVIDUALNI KURS ENGLESKOG JEZIKA

Individualni kurs engleskog jezika je za sve one koji preferiraju da se profesor posveti samo radu sa njima ili u slučaju poluindividualnog kursa još jednom polazniku. O trajanju individualnog kursa odlučujete Vi na osnovu Vaših potreba i znanja.

Udžbenici i materijal za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: Face to Face, kao i brojne dodatne materijale, auditivna i vizuelna nastavna sredstva, tekstove, vežbe i testove.

Lista gradova za individualni kurs engleskog jezika