Konverzacijski kurs italijanskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Konverzacijski kurs italijanskog jezika

Konverzacijski kurs italijanskog jezika omogućava Vam da možete verbalno komunicirati sa pripadnicima drugih naroda koji govore ovaj jezik. Vaše znanje ćete učiniti aktivnim jedino ukoliko budete vežbali konverzaciju na jeziku koji Vam je cilj.

Kroz niz zanimljivih debata, diskusija, mi Vas činimo aktivnim učesnikom našeg konverzacijskog kursa italijanskog jezika.

Institut za strane jezike i stručna osposobljavanja odvešće Vas do željenog konverzacijskog nivoa i izaći ćemo Vam u susret i po pitanju odabira tema o kojima će se razgovarati.

Da li ćete se odlučiti za individualni ili grupni konverzacijski kurs italijanskog jezika zavisi isključivo od Vaših afiniteta.

Uputićemo Vas u upotrebu italijanskog jezika u formalnim i neformalnim situacijama kao i na upotrebu italijanskog jezika na poslu. Konverzacijski kurs italijanskog jezika možete pohadjati u svim većim gradovima Srbije: Beograd, Novi Sad, Jagodina, Paraćin , Ćuprija, Kragujevac, Niš...

Udžbenici i materijal za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: Italiano: pronti, via!, kao i brojna dodatna audiovizuelna sredstva, tekstove, vežbe i testove.

Lista gradova za konverzacijski kurs italijanskog jezika