Specijalizovani kurs španskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Specijalizovani kurs španskog jezika

Specijalizovani kurs španskog jezika biće Vam neophodan ako ste rešili pitanje izbora karijere, a znate da Vaš izbor podrazumeva znanje španskog jezika i odnosi se na odredjenu oblast. Mi ćemo Vam pomoći da ostvarite Vaš cilj. Institut za stručno usavršavanje i strane jezike organizuje specijalizovani kurs španskog jezika za sledeće oblasti:

  • kurs španskog jezika za turizam,
  • kurs španskog jezika za novinarstvo,
  • kurs španskog jezika za pravo,
  • kurs španskog jezika za medicinu,
  • kurs španskog jezika za IT,
  • kurs španskog jezika za vojna lica,
  • kurs španskog jezika za poslovne sekretare,
  • kurs španskog jezika za telekomunikacije
  • itd.

Specijalizovani kurs španskog jezika možete pohadjati u svim većim gradovima Srbije i to: Beograd, Novi Sad, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Kragujevac, Niš...

Udžbenici i materijal za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: De ley Lex; Español para el Commercio internacional; Español en el ámbito juridico, kao i brojna dodatna audiovizuelna sredstva, tekstove, vežbe i testove.

Lista gradova za specijalizovani kurs španskog jezika