Konverzacijski kurs bugarskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Konverzacijski kurs bugarskog jezika

Za sve naše polaznike koji žele da savladaju formalnu ili neformalnu konverzaciju na bugarskom jeziku organizujemo kurs konverzacije bugarskog jezika. Našim polaznicima pružamo mogućnost da savladaju veštinu konverzacije u grupama ili individualno. Tokom trajanja kursa polaznik može zajedno sa grupom i predavačem birati teme koje želi da obrađuje, a u slučaju individualnog kursa polaznik može birati isključivo one teme koje njemu odgovaraju.

Cilj nam je da naše polaznike osposobimo za aktivno koriščenje bugarskog jezika.

Lista gradova za konverzacijski kurs bugarskog jezika