Konverzacijski kurs engleskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

KONVERZACIJSKI KURS ENGLESKOG JEZIKA

Konverzacijski kurs engleskog jezika ima za cilj da osposobi polaznike da što bolje koriste engleski jezik u svakodnevnim situacijama, kako formalnog tako i neformalnog karaktera, odnosno da što bolje koriste engleski jezik u različitim situacijama u poslovnom okruženju.

Možete izabrati grupni ili individualni kurs. Teme za razgovor birate Vi ili se o istim dogovarate sa profesorom. Osnovna namena ovog kursa je da Vam pomogne da se oslobodite prevelikog preslišavanja da li ste upotrebili pravilnu rečeničnu, kontsrukciju ili pravu reč i da nakon dovoljno vežbe kroz učešće u debatama počnete spontano koristiti engleski jezik.

Udžbenici i materijali za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: Natural English 2-5 i English Unlimited 1-6; koristimo i brojni dodatni materijal, auditivna i vizuelna sredstva, dodatne tekstove, vežbe i testove.

Lista gradova za konverzacijski kurs engleskog jezika