Poslovni kurs srpskog jezika za strance | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Poslovni kurs srpskog jezika za strance

Poslovni kurs srpskog jezika organizuje se za sva lica koja borave na teritoriji naše zemlje radi ostvarivanja poslovne saradnje ili započinjanja određenog posla, a pritom imaju osnovno znanje srpskog jezika koje želie da usavrše u poslovnom pogledu. Za naše polaznike smo spremili usavršavanje srpskog jezika iz sledećih oblasti: formalno obraćanje, poslovno pregovaranje, vođenje sastanaka, telefoniranje, držanje prezentacija, poslovna prepiska, ljudski resursi, razgovor za posao, pisanje CV-ja i motivacionog pisma. Savladavanjem ovih veština polaznik će moći na pravi način da se predstavi poslovnim saradnicim na srpskom jeziku.

Lista gradova za poslovni kurs srpskog jezika za strance