Konverzacijski kurs poljskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Konverzacijski kurs poljskog jezika

Za sve naše polaznike koji žele da usavrše konverzaciju na poljskom jeziku organizujemo konverzacijski kurs poljskog jezika. Cilj nam je da naše polaznike osposobimo da govore aktivno i tečno poljski jezik, bilo da su na kurs krenuli sa određenim predznanjem ili nisu bili upoznati sa ovim jezikom. Za naše polaznike organizujemo grupne i individualne konverzacijske kurseve. Teme koje se obrađuju polaznici mogu sami da biraju sa predavačima i u okviru grupe sa kojom pohađaju kurs. Grupe organizujemo prema istim zahtevima naših polaznika. U slučaju individualnih kurseva polaznik ima svu slobodu da bira teme oko koje želi da diskutuje i na taj način da usavršava konverzaciju iz tačno one oblasti koja njemu odgovara.

Lista gradova za konverzacijski kurs poljskog jezika