Kurs portugalskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Kurs portugalskog jezika

Živimo u vremenu mogućnosti, vremenu kada su nam otvorena vrata za putovanja, vremenu u kome nije teško zamisliti saradnju sa stranom zemljom, ili pak rad u inostranstvu, rad na brodu, ostrvu ili planini, danas je vreme globalnih humanitarnih akcija, vreme studentskih razmena, studiranja u inostranstvu, mogućnosti komunikacije sa ljudima širom planete, vreme interneta i tehnologije... vreme kada je poznavanje stranih jezika više od znanja, vreme kada je poznavanje stranih jezika potreba koja nas vodi do iskorišćavanja mogućnosti koje nam se pružaju, mogućnosti za bolje življenje!!! Institut za stručno usavršavanje i strane jezike vam može pomoći da tu mogućnost iskoristite! Dobro došli!

Kao što znamo poznavanje stranih jezika nije samo poznavanje i razumevanje govora jednog naroda, već je poznavanje kulture i običaja naroda. Institut za stručno usavršavanje i strane jezike organizuje kurs portugalskog jezika. Naši kursevi su organizovani tako da pokrivamo jednako sve veštine, konverzaciju, slušanje, čitanje i pisanje, sem u slučaju kada se polaznik opredeli za specijalizovani kurs portugalskog jezika kao što je kurs konverzacije. Kurs portugalskog jezika vodi tim stručnjaka diplomiranih filologa portugalskog jezika, takođe na našem institutu imamo profesore izvornog govornika. Kurs portugalskog jezika je organizovan tako da svim polaznicima može pružiti tačno ono što im je potrebno i zbog čega su poželeli da nauče portugalski jezik. Pa tako organizujemo :

  • Grupni kurs Portugalskog jezika,
  • Individualni kurs Portugalskog jezika,
  • Online kurs Portugalskog jezika

Za ovakav vid organizacije kursa smo se odlučili da bih polaznicima omogućili da savladaju portugalski jezik u uslovima koji njima najviše odgovaraju, bilo da je to zbog manjka slobodnog vremena ili zbog atmosfere koja polaznicima odgovara. Za naše polaznike pored osnovnog opšteg kursa portugalskog jezika takođe organizujemo i:

  • Specijalizovani (stručni) kurs Portugalskog jezika
  • Ubrzani kurs Portugalskog jezika
  • Konverzacijski kurs Portugalskog jezika
  • Dečji kurs Portugalskog jezika

I sve to u cilju pružanja polazniku tačno onog što mu je potrebno. Pa se tako polaznik može odlučiti za specijalizovani kurs iz oblasti IT-a, marketinga, bankarstva ili druge sfere poslovanja. Takođe za najmlađe smo organizovali školicu stranih jezika, gde polaznici mogu savladati jezik uz igrice, zabavu i druženje. Za naše polaznike takođe organizujemo i ubrzani kurs portugalskog jezika što podrazumeva održavanje nastave svakodnevno uz više časova dnevno. Institut za stručno usavršavanje i strane jezike koristi najsavremeniju literaturu koju koriste priznati strani univerziteti, i koja je ilustrovana sa dosta slika i primera kao i testova kako bih omogoućili polazniku bolje razumevanje i savladavanje jezika. Uz udzbenike takođe koristimo i materijal u vidu audio i video zapisa.

Kurs portugalskog jezika Beograd - Aprendendo portugues do brasil | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Portugalski rečnik Novi Sad - Portugalsko-srpski rečnik | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Literatura za portugalski jezik Niš - Bem vindo! | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Napredni portugalski Kragujevac - Aprender portugues | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike