Kurs italijanskog jezika za decu | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Kurs italijanskog jezika za decu

Kurs italijanskog jezika za decu koji organizuje naš institut za strane jezike i stručna osposobljavanja prepoznaje potrebu i značaj ulaganja u generacije koje dolaze.

Za naše najmladje polaznike, predškolce i školarce, organizujemo kurs italijanskog jezika za decu primerenim njihovom uzrastu. Napredak dece na polju učenja stranih jezika podržavamo primenom najkvalitetnijih savremenih metoda rada koje za centar svoje funkcionalnosti upravo imaju lakoću usvajanja stranog jezika od strane deteta.

Kroz zabavu i igru podržavamo dete u njegovoj potrebi da sve češće menja aktivnost kako bi nastavu pratilo što bolje i uz zadovoljstvo. Za decu organizujemo grupne i individualne kurseve. Sa 3 do 8 polaznika po grupi organizujemo nastavu koja pruža maksimalne rezultate. Trajanje kursa je 9 meseci.

Udžbenici i materijal za rad:

U radu koristimo sledeće udžbenike: A scuola; Amici come noi; Benvenuti in Italia, kao i brojna dodatna audiovizuelna sredstva, tekstove, vežbe i testove.

Lista gradova za dečiji kurs italijanskog jezika