Kurs španskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Kurs španskog jezika

Kada završite kurs španskog jezika u našem Institutu za stručna usavršavanja i strane jezike moći ćete da ga pričate u 21-oj državi sveta u toliko zemalja ovaj jezik ima službeni status. Španskim jezikom govori više od 500 miliona ljudi. U pitanju je iberijski romanski jezik koji se koristi u Španiji, većini zemalja Južne i Centralne Amerike, Ekvatorijalnoj Gvineji, Belizeu. Broj ljudi koji govore španskim jezikom je u stalnom porastu i pretpostavka je da će vremenom po zastupljenosti prestići i engleski jezik.

CEF nivoi španskog jezika

Institut za stručno usavršavanje i strane jezike organizuje opšti kurs španskog jezika u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CEFRL). Postoji ukupno 6 CEF nivoa, od osnovnog A1 do višeg naprednog ili ekspertskog C2 nivoa.

A1 – Nakon savladavanja osnovnog CEF nivoa, moći ćete da predstavite sebe i ljude iz Vašeg okruženja, znaćete da koristite jednostavne rečenice koje su na nivou svakodnevnih izraza pri dolasku i odlasku, bićete u mogućnosti da date osnovne informacije o sebi, o mestu stanovanja, Vašim hobijima, stvarima koje posedujete, članovima porodice. Znaćete da postavljate jednostavna pitanja i da na njih odgovarate. Naučićete da popunite formulare, napišete razglednicu. Po završetku ovog kursa dobijate sertifikat za osnovni CEF A1 nivo.

A2 – Po savladavanju nižeg srednjeg CEF nivoa umećete da koristite rečenice koje se često ponavljaju, a bitne su za snalaženje u svakodnevnom životu. Naučićete osnovne obrasce komunikacije karakteristične za snalaženje u pošti, banci, restoranu, hotelu. Ovladaćete uobičajenim frazama pri obavljanju kraćeg telefonskog razgovora. Znaćete da pitate za smernice pri pronalaženju odredjenog objekta, mesta, odnosno lokacije. Znaćete da na jednostavan način iskažete svoje planove i interesovanja. Nakon završetka ovog kursa dobijate sertifikat za niži srednji A2 nivo.

B1 – Nakon završetka srednjeg CEF nivoa Vi dobro razumete sadržaje iskazane na jeziku koji je cilj, a koji se odnose na poznato okruženje, poslovni kontekst, školu, slobodne aktivnosti, izlaske sa prijateljima, šoping i slično. Uspešno ćete se snalaziti na putovanjima kroz zemlje u kojima se ovaj jezik koristi. Umećete da iznesete svoj stav, prepričavate Vaše doživljaje. Znaćete da govorite o temama koje pripadaju sferi Vašeg interesovanja. Po završetku ovog kursa dobijate sertifikat za srednji CEF B1 nivo.

B2 – Savladavanjem višeg srednjeg CEF nivoa, Vi ste u mogućnosti da razumete konkretne i apstraktne teme bilo u pisanoj ili usmenoj formi i da o istima i sami govorite i pišete. Lako ćete se sporazumevati sa govornikom sa područja jezika koji je cilj. Govorićete o različitim temama i dobro se snalaziti u razgovorima u Vašem polju specijalizacije. Nakon završetka ovog kursa dobijate sertifikat za viši srednji nivo B2.

C1 - Po završetku naprednog CEF nivoa, Vi ste u potpunosti dorasli komunikaciji na konkretnom stranom jeziku. Razumećete kompleksne tekstove na različitim temama. Znaćete da sigurno i tečno razgovarate o istim. Uspešno ćete se snalaziti i lako izražavati kako u društvenom, tako i u poslovnom segmentu Vašeg života, odnosno na predavanjima ukoliko ste još uvek učenik ili student. Nakon završetka ovog kursa dobijate sertifikat o završenom naprednom nivou C1.

C2 – Savladavanjem višeg naprednog CEF nivoa Vašoj samostalnosti u upotrebi stranog jezika dodaje se razumevanje finijih nijansi jezika, sa preciznim vladanjem i upotrebom istih. Razumećete i bićete u stanju da jasno prokomentarišete skoro sve sadržaje koji su Vam dostupni putem pisanih ili drugih medija. Dužina i kompleksnost tekstova neće Vam predstavljati problem. Vaš govor biće spontan, tečan i precizan i moći ćete argumentovano učestvovati u razgovorima na najrazličitijim temama. Po završetku ovog kursa stičete sertifikat za ekspertski/viši napredni CEF nivo C2.

Opšti kurs španskog jezika

Ukoliko ste spremni da 2 puta nedeljno investirate Vaše vreme u lično usavršavanje i pri tom Vaše usavršavanje treba da obuhvati znanje španskog jezika, Institut za stručno usavršavanje i strane jezike organizuje za Vas opšti kurs španskog jezika. Opšti kurs španskog jezika na Institutu za stručna usavršavanja i strane jezike će Vas za 4 meseca odvesti do savladavanja nivoa A1;A2;B1;B2 dok za 5 meseci možete savladati nivoe C1 i C2. 3-12 polaznika učestvuje u radu jedne grupe. U trajanju 2 školska časa 2 puta nedeljno učestvovaćete u najsavremenijem pristupu nastavi, bićete aktivni učesnik našeg kursa čime Vam je zagarantovano sticanje znanja konverzacijskog karaktera koji god nivo da odaberete.

Udžbenici i materijal za učenje

U radu koristimo sledeće udžbenike: Gente; A que no sabes?; Neuevo Prisma; Aula Internacional; Embaraque; Metodo Everest de español, kao i brojna dodatna audiovizuelna sredstva, tekstove, vežbe i testove.

Poslovni španski Niš - A que no sabes | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Španski jezik Kragujevac - Aula internacional  | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Španski za početnike Ćuprija - Nuevo prisma | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Konverzacijski španski Beograd - Gente | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Napredni kurs španskog jezika Novi Sad - Embaraque | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Kursevi španskog jezika Jagodina - Metodo everest de español | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike