Kurs makedonskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Kurs makedonskog jezika

Živimo u vremenu mogućnosti, vremenu kada su nam otvorena vrata za putovanja, vremenu u kome nije teško zamisliti saradnju sa stranom zemljom, ili pak rad u inostranstvu, rad na brodu, ostrvu ili planini, danas je vreme globalnih humanitarnih akcija, vreme studentskih razmena, studiranja u inostranstvu, mogućnosti komunikacije sa ljudima širom planete, vreme interneta i tehnologije... vreme kada je poznavanje stranih jezika više od znanja, vreme kada je poznavanje stranih jezika potreba koja nas vodi do iskorišćavanja mogućnosti koje nam se pružaju, mogućnosti za bolje življenje!!! Institut za stručno usavršavanje i strane jezike vam može pomoći da tu mogućnost iskoristite! Dobro došli!

Makedonski je južnoslovenski jezik kojim govori nešto više od pet miliona ljudi. Govori se na prostoru Republike Makedonije, a njime se koristi i makedonska dijaspora. Službeni je jezik Republike Makedonije. Piše se makedonskom ćirilicom.

Kao što znamo poznavanje stranih jezika nije samo poznavanje i razumevanje govora jednog naroda, već je poznavanje kulture i običaja naroda. Institut za stručno usavršavanje i strane jezike organizuje kurs makedonskog jezika. Naši kursevi su organizovani tako da pokrivamo jednako sve veštine, konverzaciju, slušanje, čitanje i pisanje, sem u slučaju kada se polaznik opredeli za specijalizovani kurs makedonskog jezika kao što je kurs konverzacije. Kurs makedonskog jezika vodi tim stručnjaka diplomiranih filologa makedonskog jezika, takođe na našem institutu imamo profesore izvornog govornika. Pa tako organizujemo:

  • Grupni kurs makedonskog jezika,
  • Individualni kurs makedonskog jezika,
  • Online kurs makedonskog jezika

Za ovakav vid organizacije kursa smo se odlučili da bih polaznicima omogućili da savladaju makedonski jezik u uslovima koji njima najviše odgovaraju, bilo da je to zbog manjka slobodnog vremena ili zbog atmosfere koja polaznicima odgovara. Za naše polaznike pored osnovnog opšteg kursa makedonskog jezika takođe organizujemo i:

  • Specijalizovani (stručni) kurs makedonskog jezika
  • Ubrzani kurs makedonskog jezika
  • Konverzacijski kurs makedonskog jezika
  • Dečji kurs makedonskog jezika

I sve to u cilju pružanja polazniku tačno onog što mu je potrebno. Pa se tako polaznik može odlučiti za specijalizovani kurs iz oblasti IT-a, marketinga, bankarstva ili druge sfere poslovanja. Takođe za najmlađe smo organizovali školicu stranih jezika, gde polaznici mogu savladati jezik uz igrice, zabavu i druženje. Za naše polaznike takođe organizujemo i ubrzani kurs makedonskog jezika što podrazumeva održavanje nastave svakodnevno uz više časova dnevno. Institut za stručno usavršavanje i strane jezike koristi najsavremeniju literaturu koju koriste priznati strani univerziteti, i koja je ilustrovana sa dosta slika i primera kao i testova kako bih omogoućili polazniku bolje razumevanje i savladavanje jezika. Uz udzbenike takođe koristimo i materijal u vidu audio i video zapisa.

Rečnik makedonskog jezika Beograd - Makedonsko-srpski rečnik | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Kurs makedonskog jezika Novi Sad - Learn macedonian | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike