Kursevi italijanskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Kurs italijanskog jezika

Kurs italijanskog jezika ako završite na našem institutu za strane jezike moći ćete da komunicirate sa preko 70 miliona ljudi, koliko se ljudi i služi italijanskim kao maternjim jezikom. Italijanski je romanski jezik sa službenim statusom u Italiji, San Marinu i Švajcarskoj (kantoni Ticino i Grigioni).

Italijanski jezik se govori i u Vatikanu, Francuskoj, Sloveniji (Koper,Izola, Piran),Hrvatskoj (Istarska županija).

Potomci iseljenika i dalje ga koriste u Luksemburgu, Australiji i SAD.

Kao strani jezik italijanski je na petom mestu po zastupljenosti u školama. U Srbiji se italijanski jezik sve više uči iz opravdanog razloga – prisustva italijanskih firmi na našim prostorima. Pomenute firme zapošljavaju naš kadar, naročito je aktuelna saradnja italijanskih firmi sa gradovima Pomoravlja i Šumadije.

CEF nivoi italijanskog jezika

Na institutu za strane jezike i stručna osposobljavanja opšti kurs italijanskog jezika obuhvata 6 nivoa u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike. Nivoi od A1 do C2 odnose se na različite nivoe znanja i odgovaraju različitim potrebama i ambicijama naših polaznika.

A1 – Nakon savladavanja osnovnog CEF nivoa, moći ćete da predstavite sebe i ljude iz Vašeg okruženja, znaćete da koristite jednostavne rečenice koje su na nivou svakodnevnih izraza pri dolasku i odlasku, bićete u mogućnosti da date osnovne informacije o sebi, o mestu stanovanja, Vašim hobijima, stvarima koje posedujete, članovima porodice. Znaćete da postavljate jednostavna pitanja i da na njih odgovarate. Naučićete da popunite formulare, napišete razglednicu. Po završetku ovog kursa dobijate sertifikat za osnovni A1 nivo.

A2 – Po savladavanju nižeg srednjeg CEF nivoa, umećete da koristite rečenice koje se često ponavljaju, a bitne su za snalaženje u svakodnevnom životu. Naučićete osnovne obrasce komunikacije karakteristične za snalaženje u pošti, banci, restoranu, hotelu. Ovladaćete uobičajenim frazama pri obavljanju kraćeg telefonskog razgovora. Znaćete da pitate za smernice pri pronalaženju odredjenog objekta, mesta, odnosno lokacije. Znaćete da na jednostavan način iskažete svoje planove i interesovanja. Nakon završetka ovog kursa dobijate sertifikat za niži srednji A2 nivo.

B1 – Nakon završetka srednjeg CEF nivoa, Vi dobro razumete sadržaje iskazane na jeziku koji je cilj, a koji se odnose na poznato okruženje, poslovni kontekst, školu, slobodne aktivnosti, izlaske sa prijateljima, šoping i slično. Uspešno ćete se snalaziti na putovanjima kroz zemlje u kojima se koristi ovaj jezik. Umećete da iznesete svoj stav, prepričate Vaše doživljaje. Znaćete da govorite o temama koje pripadaju sferi Vašeg interesovanja. Po završetku ovog kursa dobijate sertifikat za srednji B1 nivo.

B2 – Savladavanjem višeg srednjeg CEF nivoa, Vi ste u mogućnosti da razumete konkretne i apstraktne teme bilo u pisanoj ili usmenoj formi i da o istima i sami govorite i pišete. Lako ćete se sporazumevati sa govornikom sa područja jezika koji je cilj. Umete govoriti o različitim temama i dobro se snalazite u razgovorima u Vašem polju specijalizacije. Nakon završetka ovog kursa dobijate sertifikat za viši srednji nivo B2.

C1 – Po završetku naprednog CEF nivoa Vi ste dorasli komunikaciji na konkretnom stranom jeziku. Razumete kompleksne tekstove na različite teme, znaćete da sigurno i tečno razgovarati o istim. Uspešno ćete se snalaziti i lako izražavati kako u društvenom, tako i u poslovnom segmentu Vašeg života, odnosno na predavanjima ukoliko ste još uvek učenik ili student. Nakon završetka ovog kursa dobijate sertifikat o završenom naprednom nivou C1.

C2 – Savladavanjem višeg naprednog CEF nivoa, Vašoj samostalnosti u upotrebi stranog jezika dodaje se razumevanje finijih nijansi jezika, sa preciznošću ćete vladati upotrebom istih. Razumećete i bićete u stanju da jasno prokomentarišete skoro sve sadržaje koji su Vam dostupni putem pisanih ili drugih medija, dužina i kompleksnost tekstova neće vam predstavljati problem. Vaš govor biće spontan, tečan i precizan i moći ćete argumentovano učestvovati u razgovorima na najrazličitijim temama. Po završetku ovog kursa stičete sertifikat za ekspertski/viši napredni nivo C2.

Opšti kurs italijanskog jezika

Institut za strane jezike i stručna osposobljavanja organizuje opšti kurs italijanskog jezika u trajanju od 4 meseca za nivoe A1-B2, odnosno u trajanju od 5 meseci za nivoe C1-C2. U skladu sa nazivom naše ustanove cilj nam je postizanje optimalnih rezultata naših polaznika u smislu ovladavanja italijanskim jezikom. Nastava se održava 2 puta nedeljno u trajanju 2 školska časa. Sa 3 do 12 polaznika po grupi organizujemo predavanja koja za imperativ imaju primenu najstručnijeg pristupa organizaciji i kvalitetu nastave. Nastava je uvek interaktivnog karaktera kako bi se izbeglo da po završetku kursa posedujete pasivno znanje.

Udžbenici i materijal za rad

U radu koristimo sledeće udžbenike: Espresso 1-3; Contatto; Rete!; Nuovo Magari; Piazza Navona, kao i brojna dodatna audiovizuelna sredstva, tekstove, vežbe i testove.

Kursevi italijanskog jezika Niš - Contatto | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Kurs italijanskog jezika Kragujevac - Espresso  | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Italijanski jezik Ćuprija - Magari | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Škola italijanskog jezika Beograd - Piazza Navona | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Kursevi italijanskog jezika Jagodina - Rete! | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike