Kurs ruskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Kurs ruskog jezika

Živimo u vremenu mogućnosti, vremenu kada su nam otvorena vrata za putovanja, vremenu u kome nije teško zamisliti saradnju sa inostranom zemljom, ili pak rad u inostranstvu, rad na brodu, ostrvu ili planini, danas je vreme globalnih humanitranih akcija, vreme studentskih razmena, studiranja u inostranstvu, mogućnosti komunikacije sa ljudima širom planete, vreme interneta i tehnologije... vreme kada je poznavanje stranih jezika više od znanja, vreme kada je poznavanje stranih jezika potreba koja nas vodi do iskorišćavanja mogućnosti koje nam se pružaju, mogućnosti za bolje življenje!!! Institut za stručno usavršavanje i strane jezike vam može pomoći da tu mogućnost iskoristite! Dobro došli!

Ako pomislimo na bogatstvo jezika, reči i dela pomislimo na ruski jezik. Jezik Dostojevskog, Tolstoja, Turgenjeva, Gogolja i još mnogih brilijantnih umova koji su na ovom jeziku stvorili bogatstvo u vidu reči, u vidu dela. Ruski jezik je veoma srodan našem jeziku, ono što je karakteristično za ruski jezik jeste upotreba ćiriličnog pisma. Ruski jezik je veoma zastupljen u našoj zemlji, dugo se koristio kao osnovni jezik u našim škola, i danas se učenici susreću sa njim. Institut za stručna usavršavanja i strane jezike organizuje kurseve ruskog jezika, bilo da vladate osnovnim znanjem ruskog jezika ili ste početnik mi imamo rešenje za Vas.Kurs ruskog jezika je organizovan tako da svim polaznicima može pružiti tačno ono što ima je potrebno i zbog čega su poželeli da nauče ruski jezik. Pa tako organizujemo :

  • Grupni kurs Ruskog jezika,
  • Individualni kurs Ruskog jezika,
  • Online kurs Ruskog jezika

Za ovakav vid organizacije kursa smo se odlučili da bih polaznicima omogućili da savladaju ruski jezik u uslovima koji njima najviše odgovaraju, bilo da je to zbog manjka slobodnog vremena ili zbog atmosfere koja polaznicima odgovara. Za naše polaznike pored osnovnog opšteg kursa ruskog jezika takođe organizujemo i:

  • Specijalizovani (stručni) kurs Ruskog jezika
  • Ubrzani kurs Ruskog jezika
  • Konverzacijski kurs Ruskog jezika
  • Dečji kurs Ruskog jezika

I sve to u cilju pružanja polazniku tačno ono što mu je potrebno. Pa se tako polaznik može odlučiti za specijalizovani kurs iz oblasti IT, marketinga, bankarstva ili druge sfere poslovanja. Takođe za najmlađe smo organizovali školicu stranih jezika, gde polaznici mogu savladati jezik uz igrice, zabavu i druženje. Za naše polaznike takođe organizujemo i ubrzani kurs ruskog jezika što podrazumeva održavanje nastave svakodnevno uz više časova dnevno.

Institut za stručno usavršavanje i strane jezike koristi najsavremeniju literaturu koju koriste priznati strani univerziteti, i koja je ilustrovana sa dosta slika i primera kao i testova kako bi omogoućili polazniku bolje razumevanje i savladavanje jezika. Uz udzbenike takođe koristimo i materijal u vidu audio i video zapisa.

Škola ruskog Niš - Ruski jezik | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Knjige za ruski Kragujevac - Ruski jezik  | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Kurs ruskog Ćuprija - Ruski ekspres | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Udžbenici za ruski Beograd - Gramatika ruskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Ruski za početnike Jagodina - Rusko-srpski | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Ruski jezik Novi Sad - Ruski jezik | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Poslovni ruski Novi Sad - Ruski u 100 lekcija | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Napredni kurs ruskog jezika Novi Sad - Dijalog | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Kursevi ruskog jezika Subotica - Ruski jezik | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike
Literatura za ruski Užice - Ruski jezik | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike