Konverzacijski kurs portugalskog jezika | Institut za stručno usavršavanje i strane jezike

Konverzacijski kurs portugalskog jezika

Portugalski jezik je još jedan u nizu jezika koji se lako pamti a i lak je za učenje, pa nam se javlja dosta polaznika koji poznaju ovaj jezik ali ima problem sa aktivinim korišćenjem jezika u komunikaciji. Zato naš institut za strane jezike organizuje konverzacijski kurs portugalskog jezika kako za polaznike koji vladaju osnovama ovog jezika tako i za polaznike koji nisu upoznati sa ovim jezikom. Cilj nam je da polaznike osposobimo za neometano korišćenje portugalskog jezika u fomalnoj ili neformalnoj konverzaciji. Organizujemo dva vida pohađanja kursa, grupni i individualni. U oba slučaja polazniku se pruža mogućnost da bira teme o kojima želi da diskutuje kao i oblast iz koje želi da usavrši svoju veštinu konverzacije. Grupe organizujemo prema potrebama polaznika i određenom nivou poznavanja jezika.

Lista gradova za konverzacijski kurs portugalskog jezika